3D-scanning av propeller

 

Genom att göra en 3D-scanning är det möjligt att få fram exakt och detaljerad information om just din propellers unika skick och form. Med hjälp av Hale MRI kan vi erbjuda en tjänst som ger dig din propellers exakta status. Med hjälp av denna utförliga analys kan du som kund bland annat få hjälp med att välja rätt typ av reparation eller åtgärd för en specifik propeller utifrån dess precisa skick.

 

Efter att en propeller modifierats eller reparerats med hjälp av 3D-scanning kan du dessutom få utförlig dokumentation över skicket på din propeller. Denna dokumentation kan i sin tur sedan användas som referens för framtida frågor kring din propellers skick – en extra säkerhet helt enkelt. 

 

Fördelar med Hale MRI 3D-scanning

 

Med hjälp av Hale MRI och den 3D-scanning som vi erbjuder kan du förbättra prestationen och användandet av din propeller på flera olika vis. Bland annat kan du:

 

-         Optimera och synkronisera propellerns belastning

-         Förbättra hastighet- och bränsleeffektivitet

-         Minska oönskat ljud och vibrationer

 

Den noggrannhet och precision som en 3D-scanning erbjuder gör att även de minsta fel och brister kan hittas – och rättas till. Detta gör att förbättringar som de ovan nämnda kan uppnås och att reparationer kan utföras med ännu större precision och bättre resultat. I tillägg kan en 3D-scanning också ge information om propellerpar, vilket i sin tur möjliggör för en direkt jämförelse mellan två propellrar. Det kan till exempel handla om höger- kontra vänsterroterande propellrar – allt för att finna det perfekta propellerparet som ger dig maximal prestation och effektivitet i vattnet.

 

En tjänst som berättar allt

 

En 3D-scanning av din propeller med Hale MRI tillhandahåller all den information som kan tänkas behövas för att kunna ge din propeller exakt den service och det underhåll som den behöver. 3D-avsläsningarna är högst exakta och all information kan sparas för framtida bruk. Alla mätningar med Hale MRI utförs av personer med professionell erfarenhet och kunskap inom fältet, något som garanterar kvaliteten på arbetet.

 

Med hjälp av den information som vi tar fram genom en 3D-scanning kan du få reda på hur just din propeller ska repareras eller modifieras för att du ska kunna få ut maximalt av den. Genom att scanna en propeller med Hale MRI kan vi få fram information om individuella blad, dess stigning, dess lutning och så vidare. Detta kan sedan sammanliknas med tillverkarens specifikationer för att få reda på hur din propeller presterar i jämförelse. Utifrån all denna information kan vi sedan finjustera och modifiera din propeller och dess blad för att du ska kunna få ut det du vill.