Fyrbladig Skewback

Propellrarna är i standardutförande tillverkade i manganbrons. Propellrar av andra typer, material och dimensioner offereras.

MIKADO Propeller Co.,Ltd Japan.

  • Levereras med ISO KONA 1:10
  • Olika konor kan levereras tex. 1:10, 1:12 och 1:16
  • Propellrar med större diameter, bladarea ochpropeller typ kan levereras.
  • Tillägg för NIBRAL
  • Tillägg för Cuppning
 Diameter (tum) Diameter (mm) Stigningsalt. Blad area   Exkl. moms Inkl. moms
12 305 10-34 AR 0,85%   5815 kr 7269 kr
13 330  10-34 AR 0,85%    6197 kr 7746 kr
14 356 10-34  AR 0,85%    6525 kr 8156 kr
15 381 10-34  AR 0,85%    6907 kr 8634 kr
16 406 10-34  AR 0,85%    7371 kr 9214 kr
17 432  10-34  AR 0,85%    7999 kr 9999 kr
18 457  10-34  AR 0,85%    8954 kr 10405 kr
19 483  10-34  AR 0,85%    9828 kr 12285 kr
20 508  10-34  AR 0,85%    11220 kr 14025 kr
21 533 10-34  AR 0,85%    13213 kr 16517 kr
22 559 10-34  AR 0,85%   15097 kr 18871 kr
23 584 10-34  AR 0,85%    16762 kr 20953 kr
24 610 10-34 AR 0,85%    18619 kr 23273 kr
25 635 10-34  AR 0,85%    20530 kr 25662 kr
26 660 10-34  AR 0,85%    23150 kr 28938 kr
27 686 10-34  AR 0,85%    25334 kr 31668 kr
28 711 10-34  AR 0,85%    28146 kr 35183 kr
29 737 10-34  AR 0,85%    30276 kr 37845 kr
30 762 10-34  AR 0,85%    33825 kr 42281 kr 

Jag är intresserad av Fyrbladig Skewback!

Ring 031-14 40 40
E-post: tom@propellerteknik.se