Propellerservice

Propellern är en av de viktigaste delarna i maskineriet på din båt. I och med att du använder båten kommer propellern att utsättas för slitage, precis som alla andra saker vi använder. Slitage kan lätt ge upphov till skador utan att vi märker det och då är det bra att emellanåt lämna in din propeller på propellerservice. Propellerservice är en besiktning av propellerns skick vilket kan göra att du har möjlighet att reparera skador innan de är stora eller orsaker en olycka av något slag.

Olika typer av propellerservice

Du kan hos oss lämna in din propeller på propellerservice. Det är ungefär samma sak som att lämna in sin bil på service. Vid en propellerservice kollar vi helt enkelt av att propellern är välfungerande och inte har några skador som påverkar dess användbarhet och säkerhet! Vi utför propellerservicen genom att kontrollmäta propellern, se över så att inga fel finns med ojämna blad, trasiga splines, vulkningsskada eller obalans. Om vi upptäcker ett fel, kontaktar vi alltid dig som kund för prisuppgift på reparation. Genom att lämna in din propeller på service kan du känna dig trygg ute på vattnet.

Om vi upptäcker ett fel, kontaktas alltid du som kund som ovan nämnt för prisuppgift på reparation eller underhåll. Vi på Metall Design i Göteborg kan göra olika typer av underhålls- och reparationsarbete på propellrar. Bland annat så kan vi hjälpa dig med svetsning, riktning och mätning, balansering, polering, cuppning och stigningsändring, vulkning, axelriktning, svetsning av skädda, växelhus och drev, samt rådgivning och beräkning. Priset utgörs efter typ av propeller och svårighetsgrad på skada. Vi delar upp skador i lätta och svåra skador, alternativt en individuell bedömning av skada. För de olika kategorierna har vi schablonpriser som kan ge dig en ungefärlig uppfattning, men prisbilden kan variera i och med att alla propellrar är olika. Lämna in din propeller på propellerservice och ha sedan en trygg och skadefri sommarsäsong med din båt!